Peltor LiteCom Pro II Attenuation Chart


Peltor LiteCom Pro II Headset

Frequency (Hz)631252505001000200040008000
Mean Attenuation 20,4 19,2 25,8 33,4 36,0 36,4 40,3 41,1
St. dev. (dB) 3,9 2,5 3,4 2,2 2,2 3,3 2,9 2,9
APVaule (84%) 16,5 16,7 22,4 31,2 33,8 33,2 37,4 38,5

Peltor LiteCom Pro II Neckband

Frequency (Hz)631252505001000200040008000
Mean Attenuation 20,5 18,3 24,8 32,7 36,2 35,3 39,5 39,5
St. dev. (dB) 4,0 3,0 2,8 2,8 3,6 2,5 3,5 2,7
APVaule (84%) 16,5 15,2 22,0 29,8 32,6 32,8 36,0 36,7

Peltor LiteCom Pro II Helmet Mount

Frequency (Hz)631252505001000200040008000
Mean Attenuation 18,6 18,8 23,8 31,1 37,2 35,5 38,2 36,5
St. dev. (dB) 4,1 2,5 2,0 2,6 3,1 2,0 2,1 4,2
APVaule (84%) 14,5 16,4 21,8 28,6 34,1 33,5 36,1 32,3

Peltor LiteCom Pro II ATEX Headset

Frequency (Hz)631252505001000200040008000
Mean Attenuation 16,5 17,5 22,5 30,5 34,0 33,6 37,7 33,8
St. dev. (dB) 3,2 2,9 2,7 2,9 2,5 2,8 2,0 3,7
APVaule (84%) 13,3 14,6 19,8 27,4 31,5 30,8 35,7 30,2

Peltor LiteCom Pro II ATEX Neckband

Frequency (Hz)631252505001000200040008000
Mean Attenuation 17,7 17,9 23,3 30,5 34,5 33,5 38,1 34,7
St. dev. (dB) 3,7 3,7 3,1 2,2 2,2 3,1 3,1 2,3
APVaule (84%) 14,0 14,3 20,2 28,3 32,3 30,5 35,0 32,5

Peltor LiteCom Pro II ATEX Helmet Mount

Frequency (Hz)631252505001000200040008000
Mean Attenuation 15,2 16,9 22,0 30,0 34,5 33,1 36,7 34,7
St. dev. (dB) 4,0 3,7 2,9 3,3 2,6 2,4 2,0 3,0
APVaule (84%) 11,1 13,2 19,2 26,7 31,9 30,7 34,6 31,3